Jak zgłosić wypadek w pracy

Jak zgłosić wypadek w pracy

Jak zgłosić wypadek w pracy

W Wielkiej Brytanii istnieją wytyczne dotyczące zgłaszania wypadków w pracy. Jeśli dojdzie do wypadku w pracy, powinieneś podjąć następujące kroki:

  1. Natychmiastowe udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu, jeśli to konieczne.
  2. Poinformuj pracodawcę lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo w miejscu pracy o wypadku. Powiadomienie można złożyć ustnie lub pisemnie. Jeśli pracodawca nie jest obecny na miejscu, powiadom go telefonicznie lub mailowo.
  3. Pracodawca lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w miejscu pracy powinna przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie w celu ustalenia okoliczności wypadku. Jeśli jest to konieczne, należy podjąć środki zapobiegawcze w celu uniknięcia podobnych wypadków w przyszłości.
  4. Jeśli wypadek jest poważny lub skutkuje śmiercią, należy zgłosić go do Health and Safety Executive (HSE), czyli brytyjskiej agencji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pamiętaj, że jako pracownik masz prawo do zgłoszenia wypadku w pracy. Twój pracodawca nie może cię za to ukarać lub dyskryminować.

Zapraszamy do bezpłatnej porady.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Kiedy mam go zgłosić?

W Wielkiej Brytanii pracodawcy są zobowiązani do zgłoszenia każdego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej swoim organom regulacyjnym. Jeśli jako pracownik doświadczysz wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, powinieneś niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę o zdarzeniu.

Gdy wypadek przy pracy lub choroba zawodowa skutkują urazem, który wymaga leczenia medycznego, pracodawca musi zgłosić ten wypadek swojemu organowi regulacyjnemu, którym jest Health and Safety Executive (HSE) lub lokalny organ regulacyjny.

Jeśli pracodawca nie zgłosi wypadku lub choroby zawodowej, pracownik może samodzielnie złożyć zgłoszenie do HSE lub organu regulacyjnego w imieniu pracodawcy.

Ważne jest, aby zgłosić wypadek przy pracy lub chorobę zawodową jak najszybciej, ponieważ może to mieć wpływ na to, jakie środki zapobiegawcze zostaną wprowadzone, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Wypadek z winy pracodawcy

Jeśli pracownik uległ wypadkowi w wyniku działania pracodawcy w Wielkiej Brytanii, to pracownik może mieć prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy. Jest to zgodne z przepisami brytyjskiego prawa pracy.

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w pracy z powodu zaniedbań pracodawcy, np. braku odpowiedniego sprzętu ochronnego, niewłaściwego szkolenia czy też braku odpowiednich procedur bezpieczeństwa, pracownik ma prawo do odszkodowania.

Aby uzyskać odszkodowanie, pracownik powinien zgłosić wypadek swojemu pracodawcy i dokładnie opisać okoliczności zdarzenia. Pracodawca powinien zgłosić wypadki przy pracy do Health and Safety Executive (HSE). Jest to organ odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Wielkiej Brytanii.

Pracownik powinien również skontaktować się z adwokatem lub doradcą ds. odszkodowań w celu uzyskania porady i pomocy w dochodzeniu swoich roszczeń.

Zapraszamy do bezpłatnej porady.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com