Wypadek w pracy z winy pracodawcy

Wypadek w pracy z winy pracodawcy

Wypadek w pracy z winy pracodawcy

Jeśli pracownik uległ wypadkowi w pracy z winy pracodawcy w Wielkiej Brytanii, może mieć prawo do składania roszczeń o odszkodowanie za szkody i straty poniesione w wyniku wypadku. Każdy pracownik powinien mieć zapewnione bezpieczne warunki pracy oraz odbyć odpowiednie szkolenia.

Zadzwoń do nas. Polscy prawnicy od wypadków, No Win No Fee.

07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Jeśli pracownik doznał obrażeń lub choroby związanej z pracą, powinien zgłosić wypadek swojemu pracodawcy i zapisać szczegóły wypadku w księdze rejestrowej wypadków w miejscu pracy. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić wypadek w Health and Safety Executive (HSE), co pozwala na prowadzenie śledztwa w sprawie wypadku.

Jeśli pracownik chce skorzystać z roszczeń o odszkodowanie, musi złożyć roszczenie o odszkodowanie do pracodawcy lub do jego ubezpieczyciela. W Wielkiej Brytanii istnieje system ubezpieczeń przeciwko wypadkom w pracy. Dlatego pracodawcy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od wypadków w pracy. Ubezpieczenie to pokrywa koszty odszkodowań dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi w pracy.

Pracownik powinien skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Uzyska poradę dotyczącą roszczeń o odszkodowanie w przypadku wypadku w pracy z winy pracodawcy.

Przykładowe wypadki z winy pracodawcy

Poniżej przedstawione są przykłady wypadków z winy pracodawcy w Wielkiej Brytanii:

  1. W miejscu pracy z powodu braku bezpieczeństwa. Przykładem może być wypadek przy pracy, który miał miejsce w 2017 roku w jednej z firm produkujących żywność. W wyniku braku odpowiednich procedur bezpieczeństwa, pracownik doznał poważnych obrażeń w wyniku kontaktu z urządzeniem do cięcia mięsa.
  2. Drogowy podczas pracy. Kolejnym przykładem może być wypadek drogowy, do którego doszło w 2018 roku. Wtedy kierowca ciężarówki zginął w wyniku zderzenia z innym pojazdem. Wypadek miał miejsce podczas pracy, a jego przyczyną było przeciążenie kierowcy oraz złe warunki drogowe.
  3. Spowodowany brakiem szkoleń – W 2019 roku w jednej z firm przemysłowych, pracownik doznał poważnych obrażeń w wyniku kontaktu z maszyną. Okazało się, że pracownik nie otrzymał odpowiednich szkoleń w zakresie obsługi maszyny. Skłoniło firmę do przeprowadzenia gruntownej rewizji procedur szkoleniowych.
  4. Wypadek spowodowany brakiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wypadek, który miał miejsce w 2020 roku w jednym z magazynów, był spowodowany brakiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Pracownik został poważnie ranny w wyniku upadku z wysokości, ponieważ nie był odpowiednio zabezpieczony podczas pracy na wysokości.

Wszystkie te wypadki były wynikiem niewłaściwego postępowania pracodawców i pokazują, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz regularne szkolenia pracowników.